در این جشنواره شما می توانید با استفاده از کد و یا لینک دعوت خود دوستان و آشنایانتان را به موربیت دعوت کنید و با هر احراز هویت 30 هزار تومان پول نقد از موربیت هدیه بگیرید و 20 درصد کارمزد تمامی معاملات آن ها را نیز دریافت کنید تمامی کسانی که شما به موربیت دعوت می کنید 50 هزار عدد ارز شیبا به عنوان هدیه دریافت خواهند کرد 

از کجا شروع کنم؟